הרשמה

דחיית שירות

לרשותכם טפסים לדחיית שירות, יש למלא את הטפסים ולשלוח לפקס: 04-6022270.
לחיצה על אחד הקישורים תעלה את הטופס המבוקש.

  • בקשה אישית לדחיית התייצבות לשירות סדיר

    נשים

  • בקשה אישית לדחיית התייצבות לשירות סדיר

    גברים

  • הודעה על ביטול מועמד למכינת קד"צ