הסיפור שלנו

ההמדרשה למנהיגות ציונית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים. המדרשה מפעילה ארבע תכניות ליבה: מכינת תבור, ש”ש קשת- תבור, תכנית קשת לתלמידי תיכון ומכון תבור למפקדים וסגלי הוראה.

המכינה הקדם צבאית תבור

תכנית בת 10 חודשים לבוגרי שמינית טרום גיוסם לצה“ל, הפועלת להכשרת צעירים מעולים וחדורי מוטיבציה, להתמודד עם אתגריה המורכבים של חברה הישראלית. פעילות המכינה מבוססת על שלושה עמודי תווך: עשייה חברתית משמעותית בפריפריה החברתית, למידה חווייתית של סוגיות ליבה בתחומי חברה, יהדות וציונות והכנה פיזית ומנטאלית לשירות משמעותי בצה“ל.

המכינה ממוקמת בשתי שלוחות- האחת בנוף הגליל מתוך כוונה לפעול ולהשפיע על העיר ועל ערים שכנות ולסייע בצמצום פערים חברתיים וחינוכיים והשנייה- בקיבוץ רמת השופט, אשר מקיימת פעילות חברתית ענפה בעיר יוקנעם הסמוכה.

Newsletter Subscribe

Quick Register

Quick Register Text